2018

International Workshop on PDE-Constrained Optimization, Optimal Controls and Applications,Dec. 10-14, 2018

Organizers: Wei Gong, Michael Hintermuller, Karl Kunisch, Ningning Yan, Jun Zou

2018-12-10 ~ 2018-12-14

Computational and Mathematical Approaches for Bioinformatics and Biophysics Workshop,Dec. 10-14, 2018

Organizers :Stephen Shing-Toung Yau, Guowei Wei

2018-12-10 ~ 2018-12-14

Mathematical Theory Applied in Coding and Cryptography Workshop,Dec. 10-14, 2018

Organizers:Maosheng Xiong,Rongquan Feng, Mei Lu, Jing Yang

2018-12-10 ~ 2018-12-14

医疗大数据及其在疾病负担与慢病防控上的应用研讨会

Sen Hu, Jian Wang, Ke Deng, Qiang Wu, Canhong Wen, Yong Yang

2018-12-07 ~ 2018-12-09

GRT: Geometric Satake and beyond

Bangming Deng, Peng Shan, Zhiwei Yun, Xinwen Zhu

2018-10-29 ~ 2018-11-02

Workshop on Banach Space Theory and Applications (Theory of Banach Spaces and Related Topics)

Organizers:Shangquan Bu、Lixin Cheng、Quanhua Xu

2018-08-27 ~ 2018-08-31

International Workshop on Kinetic Theory and Related Topics, June 25-29, 2018

Organizers:Tong Yang, Laurent Desvillettes, Renjun Duan, Lingbing He

2018-06-25 ~ 2018-06-29

International Conference on Graph Theory and Combinatorics, June 25-29, 2018

Organizers: Mei Lu, Hongjian Lai, Fengming Dong, Yanquan Feng, Liangxia Wan

2018-06-25 ~ 2018-06-29

Workshop on Machine Learning in Geometry and Physics June 11-15, 2018

Organizers :Shing-Tung Yau、Rak-Kyeong Seong、Daniel Krefl

2018-06-11 ~ 2018-06-15

Modeling, Analysis, Simulations and Applications of Inter-Facial Dynamics and FSI Problems June 4-8, 2018

Organizers:Zhilin Li、Tiegan Liu、Chensong Zhang

2018-06-04 ~ 2018-06-08

Recent Advances in Convex Geometry and Geometric Functional Analysis, May 14-18, 2018

Organizers :Elizabeth Werner、Deping Ye、Jiazu Zhou

2018-05-14 ~ 2018-05-18

Asymptotic, Algebraic and Geometric Aspects of Integrable Systems, April 9-13, 2018

Organizers :Frank Nijhoff、Yang Shi、Dajun Zhang

2018-04-09 ~ 2018-04-13

Algorithmic Game Theory and Internet Economics, March 26-30, 2018

Organizers:Andrew Yao、Yinyu Ye、Xiaotie Deng

2018-03-26 ~ 2018-03-30

Partial Differential Equations in Geometry and Physics, March 12-16, 2018

Organizers:Jürgen Jost、Miaomiao Zhu

2018-03-12 ~ 2018-03-16

Nonlinear Partial Differential Equations and Related Topics February 26-March 2, 2018

Organizers :Leung Yeal Ha,Feimin Huang,Yi Wang

2018-02-26 ~ 2018-03-02

Global Differential Geometry February 26-March 2, 2018

Organizers :Fuquan Fang,Tom Farrell,Xiaochun Rong,Wilderich Tuschmann,Yihu Yang

2018-02-26 ~ 2018-03-02

Young Geometric Analysts’ Forum 2018 January 29-February 2, 2018

Organizers :Bobo Hua,Mijia Lai,Yi Li,Valentino Tosatti (Co-Chair),Zuoqin Wang,Guoyi Xu (Co-Chair)

2018-01-29 ~ 2018-02-02

Black Holes and Holography, January 29- February 2, 2018

Organizers:Herman Verlinde、Yingfei Gu、Shing-Tung Yau、Hong Yao、Si Li、Wei Song、Wenbin Yan、Hui Zhai

2018-01-29 ~ 2018-02-02

International Workshop on Symmetries of Graph and Networks, January 29-February 2, 2018

Organizers:Marston Conder,Yan-Quan Feng,Klavdija Kutnar,Mei Lu,Mei Lu,Jin-Xin Zhou

2018-01-29 ~ 2018-02-02

Nonlinear PDEs in Continuum Mechanics and Related Topics January 22-26, 2018

Organizers :Tao Luo、Huihui Zeng

2018-01-22 ~ 2018-01-26

Black Holes, Quantum Chaos, and Solvable Quantum Systems January 22-26, 2018

Herman Verlinde, Yingfei Gu, Shing-Tung Yau, Hong Yao, Si Li, Wei Song, Wenbin Yan, Hui Zhai

2018-01-22 ~ 2018-01-26

Mathematical Model and Computation of Nonlinear Problems January 15-19, 2018

Organizers:Weizhu Bao,Shi Jin,Yongyong Cai,Zhongyi Huang,Hao Wu

2018-01-15 ~ 2018-01-19

Superconformal Field Theories in 6 and Lower Dimensions January 15-19, 2018

Organizers: Michele Del Zotto, Babak Haghighat, Mauricio Romo, Rak-Kyeong Seong, Wenbin Yan , Shing-Tung Yau

2018-01-15 ~ 2018-01-19

High Performance Numerical Algorithms and Applications January 8-12, 2018

Organizers:Xiao-Chuan Cai, Rongliang Chen, Li Luo,Xiao-Ping Wang

2018-01-08 ~ 2018-01-12

Complex Time Series Modelling and Forecasting: Dynamic Network, Spatio-temporal Data, and Functional Processes

Organizers:Marc Genton、 Eric Kolaczyk、Dong Li、Qiwei Yao

2018-01-08 ~ 2018-01-12

Multiscale Problems in Materials Science and Biology: Analysis and Computation January 8-12, 2018

Organizers:Leonid Berlyand、Tom Hou、Yuan Lu、Lei Zhang

2018-01-08 ~ 2018-01-12